Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

Print

Prezentare

Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă se constituie şi funcţionează, potrivit legii, sub conducerea nemijlocită a prefectului, ca organism interinstituţional de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă, şi se compune din:

preşedinte: prefectul judeţului;
vicepreşedinte: preşedintele consiliului judeţean;

vicepreședinte: Inspector şef al Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş - Responsabil cu coordonarea unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției în situații de urgență
membri: şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală, conducători ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale, ai agenţilor economici care, prin specificul activităţilor desfăşurate, constituie factori de risc potenţiali generatori de situaţii de urgenţă;
consultanţi: experţi din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice care constituie comitetele, sau din instituţii şi unităţi în subordine;
grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al comitetului, specialiştii cooptaţi în cadrul comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.

Atribuții

Comitetul judeţean asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, preluând atribuţiile comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor.

Personalul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii principale:

a) preşedintele: convoacă întrunirea comitetului judeţean, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia; aprobă prin ordin hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele de colaborare şi proiectele de acte normative; informează operativ Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;

b) vicepreşedintele: îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca membru al comitetului;

c) membrii: participă la şedinţele comitetului judeţean; prezintă informări şi puncte de vedere; îi informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziile rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă; menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente;

d) consultanţii: participă la şedinţele comitetului judeţean; îi consiliază membrii acestuia asupra problemelor tehnice şi de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate.


Grupurile de suport tehnic gestionează situaţiile de urgenţă şi se constituie, de regulă, pentru:

Funcţionare

Comitetele pentru situaţii de urgenţă se întrunesc semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui.
Şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi.
Hotărârile comitetelor pentru situaţii de urgenţă se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei preşedintelui comitetului.
Consultanţii nu au drept de vot.
Comitetele pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.

Componență

  

COMPONENŢA

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş

Nr.

crt.

NUME  ŞI  PRENUME

FUNCŢIA ADMINISTRATIVA ŞI  UNITATEA FUNCŢIA  ÎN  COMISIE  
 
LILIANA ONEȚ Prefectul judeţului Timiş Preşedinte  

DOBRA

CĂLIN - IONEL

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş Vicepreşedinte  

MIHOC

LUCIAN - VASILE

Inspector şef al Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş Vicepreşedinte - coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției în situații de urgență  
  MIRCEA BĂCALĂ Subprefectul judeţului Timiş Membru - preşedintele comisiei de evacuare  
  ELENA POPA Subprefectul judeţului Timiş Membru  
  ROBU  NICOLAE Primarul municipiului Timişoara Membru - responsabil cu asigurarea măsurilor de protecţie civilă in municipiul Timişoara  
  MARCU  MARCEL Director, Direcţia economică - Consiliul Judeţean Timiş Membru - consilier financiar  
  DAN STOICĂNESCU Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş Membru - Responsabil cu planificarea acţiunilor poliţiei  
  SLEV NICOLAE Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ”General Moise Groza” Timiş Membru - Responsabil cu planificarea acţiunilor trupelor de jandarmi  
  GIUREA TIBERIU GIM Inspector şef, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara Membru - Responsabil cu planificarea acţiunilor Poliţiei de Frontieră  
  IONESCU  DAN Comandant Brigada 18 Cercetare Supraveghere Decebal Membru - Responsabil intervenţie cu forţe şi tehnică  
SAMFIRESCU MIRCEA

Locţiitor al șefului Direcţiei Judeţene de Informaţii Timiş

Membru  
FLORIN COTOC Şef STPS, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Timiş Membru - Responsabil cu rechiziţionarea bunurilor si serviciilor  
DRAGOMIR RADU Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Timiș Membru - Responsabil cu telecomunicaţiile speciale  
BASARABĂ ION ADRIAN

(î)Şef Serviciul Județean de Protecție Internă Timiș

Membru  
ZĂGAN DENIS

Comandant, Gruparea Mobilă de Jandarmi „Glad Voievod” Timişoara

Membru - Responsabil cu planificarea acţiunilor trupelor mobile de jandarmi  
  PARPALĂ CAIUS MIHAI

Director executiv, Administraţia Bazinală de Apă Banat Timişoara

Membru - Responsabil cu apărarea împotriva inundaţiilor  
  MADAR  MIHAELA -ELISABETA Director S.G.A. Timiş Specialist inundaţii  
  COJOCINESCU  FLORIAN Director, A. N. ,,Îmbunătăţiri Funciare” - Sucursala Teritorială Timiş - Mureşul Inferior Membru - Responsabil cu asigurarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare  
  POPESCU MARIN Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar al  Judeţului Timiş Membru - Responsabil cu asigurarea activităţilor şcolare  
  VALCOVICI MIHAELA Director executiv, Direcția de Sănătate Publica a Județului Timiş Membru - Responsabil cu coordonarea acţiunilor pe linie medicală  
 

PETANEC

DORU - ION

Director executiv,  Direcţia pentru  Agricultură Județeană Timiş Membru - Responsabil cu probleme de agricultura si industrie alimentara  
  FLAVIUS NICOARA Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş Membru - Responsabil cu coordonarea acţiunilor pe linie sanitară - veterinară  
  COJOLEANCA DIANA - ALINA Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş Membru - Responsabil cu coordonarea acţiunilor pe linie de ajutoare  
  HORAȚIU SIMION Director, Direcţia Regională de Drumuri Poduri Timişoara Membru - Responsabil cu acţiunile pentru asigurarea utilităţilor publice pe drumurile naţionale  
 

SIMU

ALEXANDRU - ION

Director, Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara Membru - Responsabil cu coordonarea  acţiunilor pe liniile ferate  
  CIOBANU NICOLAE STELIAN Inginer Şef, S.C. Enel Distribuţie Banat S.A. - Zona MT/JT Timiş – Caraş Severin Membru - Responsabil cu acţiunile pentru asigurarea utilităţilor publice de distribuţie energie electrică  
  POPESCU  VERGINA Inspector șef, Inspectoratul Județean în Construcţii Timiș Membru - Responsabil cu coordonarea acţiunilor la alunecări de teren și seisme  
  VELCSOV RAFAEL Șef Centru Operațiuni Rețea Gaz Timișoara (CORG), Delgaz Grid S.A. Membru - Responsabil cu acţiunile pentru asigurarea utilităţilor publice de distribuţie gaze  
  PETRU DAIA GHEORGHE Şef administrație, Administrația Județeană a Finanţelor Publice Timiş Membru - Responsabil cu problemele de natură financiară  
  OPRUȚ PETRU Director  executiv,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş Membru - Responsabil cu protecţia mediului  
  NEGUȚ LIVIU Comisar Şef, Comisariatul Judeţean Timiş al Gărzii Naţionale de Mediu Membru - Responsabil cu protecţia mediului  
 

IENEA AMAR

Comisar șef, Garda Forestieră Timişoara Membru - Responsabil cu acţiunile în domeniul silvic  
  IOAN OPREA Director, Direcţia Silvică Timiş Membru - Responsabil cu acţiunile în domeniul silvic  
  BARBU  SILVIA Director, Centrul Meteorologic Regional Banat - Crişana Membru - responsabil cu situaţia meteorologică  
  IANCU  LEONIDA Director, Serviciul de Ambulanţă Județean Timiş Membru - Responsabil acţiuni Serviciu Ambulanta  
 

GRECU

MIHAI - BUJOR

Medic șef UPU - SMURD, Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara Membru - Responsabil cu asigurarea asistenței medicale de urgență  
  IGNATONI FLORIN Director general, Direcția generală tehnică - Consiliul Județean Timiș Membru - responsabil cu asigurarea utilităților publice pe drumurile județene  
  GRĂDINARU DOREL Director general, SN Aeroportul Internaţional Timişoara - "Traian Vuia" Membru - responsabil cu transporturile aeriene  
  TRIF LUCIAN Director, Societatea Națională Crucea Roșie din România - Filiala Timiş Membru - responsabil cu asigurarea distribuirii ajutoarelor umanitare  
  DOINA MUNTEANU Autoritatea Națională Fitosanitară – Oficiul fitosanitar Timiș Membru