Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

Print

Prezentare

Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă se constituie şi funcţionează, potrivit legii, sub conducerea nemijlocită a prefectului, ca organism interinstituţional de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă, şi se compune din:

preşedinte: prefectul judeţului;
vicepreşedinte: preşedintele consiliului judeţean;

vicepreședinte: Inspector şef al Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş - Responsabil cu coordonarea unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției în situații de urgență
membri: şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală, conducători ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale, ai agenţilor economici care, prin specificul activităţilor desfăşurate, constituie factori de risc potenţiali generatori de situaţii de urgenţă;
consultanţi: experţi din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice care constituie comitetele, sau din instituţii şi unităţi în subordine;
grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al comitetului, specialiştii cooptaţi în cadrul comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.

Atribuții

Comitetul judeţean asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, preluând atribuţiile comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor.

Personalul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii principale:

a) preşedintele: convoacă întrunirea comitetului judeţean, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia; aprobă prin ordin hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele de colaborare şi proiectele de acte normative; informează operativ Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;

b) vicepreşedintele: îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca membru al comitetului;

c) membrii: participă la şedinţele comitetului judeţean; prezintă informări şi puncte de vedere; îi informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziile rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă; menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente;

d) consultanţii: participă la şedinţele comitetului judeţean; îi consiliază membrii acestuia asupra problemelor tehnice şi de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate.


Grupurile de suport tehnic gestionează situaţiile de urgenţă şi se constituie, de regulă, pentru:

Funcţionare

Comitetele pentru situaţii de urgenţă se întrunesc semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui.
Şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi.
Hotărârile comitetelor pentru situaţii de urgenţă se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei preşedintelui comitetului.
Consultanţii nu au drept de vot.
Comitetele pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.

Componență

  

Nr.

Crt.

Nume  şi  prenume

Functia administrativă şi  unitatea

Funcţia  în  comisie

    1.   

ANDREAȘ EVA- GEORGETA Prefectul judeţului Timiş Preşedinte

    2.      

DOBRA CĂLIN IONEL Subprefectul judeţului Timiş

Membru - preşedintele comisiei de evacuare

   3.       

FRANȚESCU DANIEL CRISTIAN Subprefectul judeţului Timiş

Membru - preşedintele comisiei de evacuare

   4.       

Lt.col. MIHOC LUCIAN VASILE  Inspector şef al Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş Vicepreşedinte – Responsabil cu coordonarea unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției în situații de urgență 

    5.      

ROBU NICOLAE   Primarul municipiului Timişoara Membru – responsabil cu asigurarea măsurilor de protecţie civilă in municipiul Timişoara

    6.      

 MARCU MARCEL Director, Direcţia economică - C. J. Timiş Membru – consilier financiar

   7.       

Comisar șef de poliție PETECEL ALIN AURELIAN   Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş Membru – Responsabil cu planificarea acţiunilor poliţiei 

   8.       

 Col. SLEV NICOLAE  Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “General Moise Groza” Timiş  Membru – Responsabil cu planificarea acţiunilor trupelor de jandarmi

   9.       

Comisar șef de poliție

GIUREA TIBERIU GIM
 Inspector șef, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş Membru - Responsabil cu planificarea acţiunilor Poliţiei de Frontieră 

10.

Col. IONESCU DAN  Comandant Brigada 18 Cercetare Supraveghere ”Decebal”  Membru – Responsabil intervenție cu forțe și mijloace 

11.

 IANCHIȘ DANIEL  Şef Structură Teritorială pentru Probleme Speciale Timiş  Membru – Responsabil cu rechiziţionarea bunurilor si serviciilor

12.

IANCU FLORIN   Locţiitor comandant, Direcţia Judeţeană de Informaţii Timiş Membru 
13. Lt.col. ing. DRAGOMIR RADU  Şef Serviciu, Telecomunicații Speciale Timiș  Membru – Responsabil cu telecomunicaţiile speciale 
14.  Maior BASARABĂ ION ADRIAN (î)Șef Șerviciul Judetean de Protecție Internă Timiș  Membru 
15. CÎMPAN REMUS IOAN  Comandant, Gruparea Mobilă de Jandarmi „Glad Voievod” Timişoara   Membru – Responsabil cu planificarea acţiunilor trupelor mobile de jandarmi
16

BOJIN TITU

 Director executiv,Administraţia Bazinală de Apă Banat Membru – Responsabil cu apărarea împotriva inundaţiilor 
17. COJOCINESCU FLORIAN   Director, A. N. ,,Îmbunătăţiri Funciare” - Sucursala Teritorială Timiş-Mureşul Inferior  Membru - Responsabil cu asigurarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare
18. DANIELESCU AURA CODRUȚA  Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar al  județului Timiş   Membru – Responsabil cu asigurarea activităţilor şcolare
19.  RĂVEANU LUMINIȚA Director executiv, Direcţia de Sănătate Publica a județului Timiş   Membru – Responsabil cu coordonarea acţiunilor pe linie medicală
20. PETANEC DORU ION  Director executiv, Direcţia pentru  Agricultură Judeţeană Timiş  Membru – Responsabil cu probleme de agricultura si industrie alimentara 
21. POPA ADRIAN RADU   Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş  Membru – Responsabil cu coordonarea acţiunilor pe linie sanitar – veterinara
22. COJOLEANCA DRĂGAN DIANA-ALINA   Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș  Membru – Responsabil cu coordonarea acțiunilor pe linie de ajutoare
23.  ISPRAVNIC CRISTIAN ILIE  Director regional, Direcţia Regională de Drumuri Poduri Membru – Responsabil cu acţiunile pentru asigurarea utilităţilor publice pe  drumurile naţionale 
24.  SIMU ALEXANDRU ION  Director  Sucursala Regională de C.F. Timişoara

Membru –Responsabil cu coordonarea  acţiunilor pe liniile ferate

25.  CRĂCIUNESCU ALIN DANIEL Inginer șef, S.C. ENEL Distribuţie Banat SA-Zona MT/JT Timiş-Caraş Severin  Membru – Responsabil cu acţiunile pentru asigurarea utilităţilor publice de distribuţie energie electrica 
26.  POPESCU VERGINA Inspector șef, Inspectoratul Regional în Construcţii Vest   Membru - Responsabil cu coordonarea acţiunilor la alunecări de teren si seisme
27. POPESCU ADRIAN   Coordonator, Centru Exploatare Gaz Timișoara, Delgaz Grid Membru – Responsabil cu acțiunile pentru asigurarea utilităților publice de distribuție gaze 
28.  CĂLIN MIRCEA FLORIN  Şef administraţie, Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Timiş  Membru – Responsabil cu problemele de natură financiară
29. CEPEHA MIHAI   Director executiv delegat,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Timişoara  Membru – Responsabil cu protecţia mediului
30. CĂLUȘERU LAVINIA ALINA   Comisar Şef, Comisariatul Judeţean Timiş al Gărzii Naţionale de Mediu Membru – Responsabil cu garda de mediu 
31.  FAUR IOAN  Inspector șef, Garda Forestieră Timişoara Membru - Responsabil cu coordonarea acţiunilor in domeniul silvic 
32.  ŢÎŢU NICUŞOR GHEORGHE Director, Direcţia Silvică Timiş   Membru - Responsabil cu coordonarea acţiunilor in domeniul silvic
33.  BARBU SILVIA  Director, Centrul Meteorologic Regional  Banat - Crişana Membru - responsabil cu situaţia meteorologică 
34. IANCU  LEONIDA   Director, Serviciul de Ambulanță Județean Timiş Membru - Responsabil acţiunile Serviciului de Ambulanță județean 
35.  GRECU MIHAI BUJOR  Medic șef UPU – SMURD, Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara  Membru - Responsabil cu asigurarea asistenței medicale de urgență
36. ONEȚIU MARIUS   Director general, Direcţia Generală Tehnică – C.J. Timiș Membru - Responsabil cu asigurarea utilităţilor publice pe drumurile judeţene 
37.  IDOLU IULIAN DANIEL  Director general, SN Aeroportul Internaţional Timişoara “Traian Vuia” Membru  - responsabil cu transporturile aeriene 
38. TRIF LUCIAN  Director, Societatea Națională Crucea Roșie din România - Filiala Timiş   Membru – responsabil cu asigurarea distribuirii ajutoarelor umanitare