Siguranța unităților de învățământ

Premergător începerii noului an școlar, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat” al Județului Timiș, au controlat un număr de 66 unități de învățământ. Activitatea s-a desfășurat până în luna iulie 2022, urmând să fie reluată din luna octombrie.

Astfel, specialiștii din cadrul Inspecției de Prevenire au derulat activități specifice în vederea autorizării unităților de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, după cum urmează:

 • identificarea obiectivelor și actualizarea evidențelor specifice în vederea stabilirii unei situații cât mai exactă privind inventarierea instituțiilor de învățământ din punct de vedere al necesității obținerii autorizației de securitate la incendiu;
 • acordarea de asistenţă tehnică de specialitate privind conținutul documentațiilor necesare solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu;
 • realizarea unor parteneriate/întâlnirii cu factorii responsabili privind identificarea problemelor și a soluțiilor care să conducă la obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu;
 • desfășurarea de activități preventive - controlul de prevenire în vederea reducerii riscurilor de incendiu și conștientizarea factorilor responsabili cu privire la obligațiile ce le revin privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor.

Pe timpul verificărilor efectuate s-au constatat 143 nereguli, dintre acestea doar 6 fiind soluționate, și au fost aplicate amenzi în cuantum de 10.500 ron. Principalele nereguli constatate au fost:

 1. nefuncționarea instalațiilor de detectare și alarmare în caz de incendiu;
 2. neverificarea cu personal atestat a instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;
 3. neasigurarea verificării cu personal atestat a instalațiilor electrice precum și exploatarea acestora cu defecțiuni și improvizații.

        În urma verificărilor executate și din evidențele inspectoratului, 98 clădiri funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Dintre acestea, pentru 50 clădiri au început demersurile în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

       Lista unităților autorizate din punct de vedere al securității la incendiu poate fi accesată pe site-ul www.isutimis.ro – Inspecția de Prevenire.

       Pentru a preîntâmpina producerea unor situații de urgență, recomandăm respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru unitățile de învățământ, astfel:

 • Mențineți libere căile de acces, intervenție și evacuare;
 • Marcați cu indicatoare standardizate traseele căilor de evacuare;
 • Planurile de evacuare se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locuri vizibile, pentru a putea fi cunoscute de către toate persoanele;
 • Nu amenajați locuri de lucru ori depozitare pe coridoare sau alte căi de evacuare;
 • Lăsați liber accesul la hidranți, mijloace de stingere sau stingătoare de incendiu;
 • Deconectați aparatele de ventilație sau sistemele de climatizare și întrerupeți iluminatul artificial la încheierea activităților.

      

 

  Respectați recomandările autorităților și asigurați un climat sigur pentru cadrele didactice și elevi.

INFO CONTACT

Strada Înfrăţirii, nr. 13, cod: 300126, Timişoara, Timiş

0256.434.870, 0256.434.871

0256.430.615

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

LOCALIZARE

Top