VOLUNTARIAT DESFĂŞURAT ÎN SPRIJINUL UNITĂŢILOR SANITARE ŞI AL SERVICIILOR DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ

Această activitate se adresează studenţilor facultăţilor de medicină generală din anii 4, 5 şi 6 şi studenţilor din anii 3 şi 4 ai facultăţilor de asistenţi medicali, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii şi pentru o perioadă de 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Voluntariatul constă în desfăşurarea activităţilor de îngrijiri generale de sănătate şi a altor activităţi de îngrijire, monitorizare şi asistare a pacienţilor, în coordonarea personalului medical din cadrul unităţilor beneficiare.

Studenţii care se încadrează în condiţiile specificate mai sus şi doresc să participe la această activitate de voluntariat, vor contacta conducerile unităţilor de învăţământ care pregătesc personal în domeniul medicinei generale sau al profesiei de asistent medical în vederea înscrierii pe listele cu datele de contact.

Voluntariatul se desfăşoară în baza contractului de voluntariat încheiat între studentul voluntar şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean pe raza căruia se află unitatea medicală beneficiară şi a fişei de voluntariat emise de unitatea beneficiarului.

Contractul de voluntariat cuprinde următoarele:

 1. a) datele de identificare ale părţilor contractante;
 2. b) datele de identificare ale unităţii beneficiare, stabilită prin ordinul de repartizare emis de comandantul acţiunii;
  c) descrierea generică a activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul în coordonarea personalului medical din cadrul unităţii beneficiare;
 3. d) durata contractului, care nu poate fi mai mică de două luni, cu excepţiile prevăzute de lege;
 4. e) drepturile şi obligaţiile părţilor;
 5. f) condiţiile de reziliere a contractului.

Contractele de voluntariat încheiate în acest sens încetează de drept la 30 de zile de la data încetării stării de alertă.        

Fişa de voluntariat cuprinde următoarele:

 1. a) datele de identificare ale unităţii beneficiare, ale coordonatorului desemnat de unitatea beneficiară şi ale studentului voluntar;
  b) structura din cadrul unităţii sanitare beneficiare în care se desfăşoară voluntariatul;
 2. c) descrierea în detaliu a activităţilor de îngrijiri generale de sănătate şi a altor activităţi de îngrijire, monitorizare şi asistare a pacienţilor pe care studentul voluntar le va desfăşura pe parcursul voluntariatului;
 3. d) organizarea programului pentru desfăşurarea activităţii studentului voluntar.

             Programul pentru desfăşurarea activităţii studentului voluntar este stabilit în ture de 8 ore sau de 12 ore, cu un total de minimum 120 de ore pe lună.

            Unităţile medicale beneficiare asigură instruirea de bază a studenţilor voluntari, inclusiv în ceea ce priveşte măsurile de protecţie individuală, şi întocmesc fişele de protecţie care conţin instrucţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii studenţilor voluntari.

            Unitatea medicală beneficiară asigură echipamentele de protecţie individuală necesare desfăşurării activităţii studenţilor voluntari.

    Studenţii voluntari care se încadrează în acest program primesc un premiu lunar de 2.500 lei.
             Premiul lunar se acordă indiferent de numărul orelor de activitate de voluntariat desfăşurate, dacă pentru studentul voluntar se instituie măsura izolării sau carantinei, în condiţiile legii.

            Pentru studenţii voluntari care sunt repartizaţi la unităţi beneficiare din alte localităţi decât cele în care se află instituţiile de învăţământ la care sunt înmatriculaţi sau cele în care au domiciliul sau reşedinţa, la cererea acestora, se asigură:
a) cazarea şi masa, de către unitatea beneficiară sau de către autoritatea administraţiei publice de la nivel local sau judeţean pe raza căreia funcţionează unitatea beneficiară;

 1. b) un premiu lunar suplimentar în cuantum de 20 de lei pe zi, de către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean care a încheiat contractul de voluntariat cu studentul voluntar;
 2. c) transport, la începutul şi la terminarea perioadei de voluntariat, cu mijloacele specifice din dotarea inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean.

Perioada în care studenţii desfăşoară activităţile de voluntariat se consideră stagiu de practică în unităţile sanitare.

Relații suplimentare puteți obține la secretariatele facultăţilor de apartenenţă şi la I.S.U. "BANAT " al judeţului Timiş- număr de telefon: 0256/494045, interior 27554, zilnic de luni până vineri în intervalul orar 08:00 – 16:00.

INFO CONTACT

Strada Înfrăţirii, nr. 13, cod: 300126, Timişoara, Timiş

0256.434.870, 0256.434.871

0256.430.615

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de e-mail nu este destinată semnalării unei situații de pericol. Daca situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm să apelați numarul 112!

LOCALIZARE

Top